СУХА БИРЕНА КАША НА ГРАНУЛИ

бирена каша

СЕРТИФИКАТ

Суха бирена (пивоварна ) каша - гранули

При производството на бира скорбялата на ечемика се озахарява и ферментира, а в бирената каша остават над 75% от протеина, почти цялото количество от мазнините и суровите влакнини и цаст от минералните вещества в зърното. В много пивоварни към остатъка се прибавят пивоварните дрожди, кълновете и коренчетата при очистване на покълнатото зърно за производство на ензимите , разграждащи скорбялата. Така полученият отпадък съдържа около 78-82% вода, която изтича частично при транспортирането му до фермата. Някои предприятия пресуват бирената каша , при което влажността и намалява на 75-77%. Сухото вещество е богато на суров протеин (21-24%, или приблизително колкото в бобовите зърнени фуражи грах, фий, бакла, секирче и др.), сурови мазнини (7-8% срещу 2-3% в ечемика и пшеницата и 4-6 % в царевицата и овеса) и СВл (19-21%).Енергийната хранителност на 1 кг сухо вещество е висока и възлиза средно на 1,02 КЕМ и 1,01 КЕР.

Посоченият състав показва, че сухата бирената каша заема средно положение между концентрираните и грубите фуражи. По съдържание на сурови влакнини следва да се отнесе към грубите фуражи(над 18% СВл) , а по енергийна хранителност е близка до концентрираните(над 1 КЕМ/кг сухо вещество). Включването и в дажбите заменя част от концентрираните и цаст от грубите фуражи.
Освен високата енергийна и протеинова хранителност сухата бирената каша има две специфични положителни качества.

Ниска разградимост на протеина в търбуха на преживните, което намалява загубите на протеин и позволява преминаването на голяма част от него в тънките черва. Това е много важно при висока продуктивност на кравите, овцете и козите, поради трудностите в задоволяването на нуждите от протеин, смилаем в червата(ПСЧ).

Висока хранителност- малко скорбяла.Това позволява да се увеличи концентрацията на енергия в дажбата, без да се претоварва турбухът със скорбяла. При даване на много зърнени фуражи, с оглед да се увеличи приемането на енергия, се увеличава силно количеството на скорбялата ,която при ферментация в търбуха води до образуването на много киселини(ацидоза). В резултат се затруднява или спира развитието на бактериите,които смилат грубите фуражи и се затруднява оползотворяването на фуражите. Друго неблагоприятно последствие е понижението на маслеността на млякото.

Сухата бирената каша е предпочитан фураж за всички категории преживни животни, особено положително се отразява в дажбите за млекодайни животни. Поради ниската степен на разграждане на протеина в търбуха на животното бирената каша се съчетава добре с фуражите с висока разградимост на протеина (люцернови и тревни силажи) и с включването на карбамид в дажбите. Бирената каша облагородява дажбите с големи количества слама или други нискокачествени груби фуражи, като замества част от зърнения фураж и предотвратява претоварването със скорбяла.

melasa