КОНТАКТИ

РЕСИВЕР ООД, гр. Русе

Телефони за контакти:
0887870083
, г-н Николов
0887877353, г-н Димов
0888293343, г-н Пурчев - търговски представител на "Ресивер" - ООД за Румъния /извършва преводачески услуги, владее писмено и говоримо румънски език/ тел. за Румъния 0040727881293

Email: resiver2012@mail.bg